Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

 - viac než kniha jázd


EKAR - manažment vozového parku, evidencia jázd, jazdný denník, kniha jázd, spotrebované PHM, sledovanie stavu tachometra

Program Ekar slúži na evidenciu služobných a súkromných jázd vozidiel a to ako firemných, tak aj súkromných. Vytvorí knihu jázd a umožňuje viesť ďalšie pomocné evidencie, napr. nákup PHM, prevádzkové a servisné náklady. Program poskytuje mesačné, prípadne celoročné informácie o najazdených kilometroch, spotrebovaných PHM, sledovanie stavu tachometra a počiatočného a koncového stavu nádrže.

Je vhodný pre stredné a väčšie firmy, ktoré používajú viac áut.

 

Užívateľské prostredie 

Práca s naším prostredím je časovo veľmi efektívna a ľahko osvojiteľná. Jednoduché vyhľadávanie, triedenie a filtrovanie umožňuje užívateľovi rýchlu orientáciu aj v rozsiahlych prehľadoch. V každom prehľade je možné exportovať viditeľné dáta do viacerých formátov (napr. excel, word, html, xml, dbf, txt, ...) Užívateľský komfort zvyšuje možnosť súčasného otvorenia ďalších modulov, medzi ktorými sa dá jednoduchým spôsobom prepínať a jednotný spôsob ovládania programu.
Užívateľsky veľmi príjemnou je možnosť nastavenia zobrazenia dát v prehľadoch. Nastavenie pohľadov je v dvoch rovinách: nastavenie systémovým administrátorom, platné pre všetkých užívateľov, alebo individuálne nastavenie užívateľa. Užívateľ si nastavuje poradie zobrazených stĺpcov (polí), typ a farbu písma, formát čísiel, môže si niektoré polia potlačiť alebo zviditeľniť. Všetky nastavenia pohľadov môžu byť dočasné, alebo po ich uložení trvalé.

Jednoduchá úprava tlačových výstupov

Tlačové zostavy, dokumenty a prehľady sú riešené formou preddefinovaných formulárov. V základnej inštalácii dodávame kompletnú sadu formulárov, ktoré počas implementácie prispôsobujeme požiadavkám zákazníka, prípadne si ich zákazník môže priebežne upravovať v jednoduchom editore zostáv, alebo vytvoriť nové zostavy a dokumenty.

Bezpečnosť a ochrana údajov

Ochrana údajov pred zneužitím a neoprávneným zásahom je zabezpečená systémom prístupových práv. Základnými prvkami zabezpečenia sú prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo. Správa užívateľských práv je povolená iba systémovému administrátorovi.
V užívateľskom profile sú okrem užívateľského mena a hesla zaznamenané:

 • plné meno užívateľa, ktoré sa automaticky zapisuje na doklady
 • povolené/nepovolené položky hlavného menu - moduly
 • povolené/nepovolené dokladové rady
 • moduly povolené len na čítanie (read only)
 • prístup k povoleným pobočkám (ak sú pobočky)
 • ďalšie jemnejšie nastavenia na úrovni modulov podľa požiadaviek zákazníka.

Do každého záznamu v systéme sa zapisuje identifikácia užívateľa, dátum a čas, kedy bol záznam vytvorený a zmenený.
Všetky prihlasovacie mená a heslá sú evidované nielen v systéme EKAR, ale aj v SQL serveri, čím je zabezpečená dvojitá ochrana prístupových práv.

Technická a systémová špecifikácia

EKAR je dvojvrstvová aplikácia typu klient / server, navrhnutá ako komplexný systém pre stredné podniky. Pre jeho prevádzku je požadovaný operačný systém Windows verzie (XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10), minimálne hardvérové nároky sú: RAM 512 MB, rozlíšenie obrazovky aspoň 1280x800.

Databázový server

EKAR využíva najnovšie verzie SQL servera Firebird verzia 2.5. Tento databázový server je open-source aplikácia.

Sieťová verzia EKAR-u umožňuje nielen prácu v lokálnej sieti, ale aj prácu zo vzdialených pracovísk v režime on-line priamo, alebo terminálovým pripojením, teda kdekoľvek, kde je prístup na internet.

Implementácia a servis

EKAR je dodávaný a konfigurovaný na základe predimplementačnej analýzy podľa požiadaviek zákazníka. V rámci implementačného procesu sa uskutoční:

 • inštalácia systému a jeho komponentov
 • nastavenia systémových parametrov
 • zostavenie metodických a procedurálnych postupov
 • nastavenie užívateľských práv a profilov
 • zaškolenie užívateľov
 • vytvorenie zostáv, prehľadov a grafov podľa požiadaviek.

Počas implementácie dochádza k analýze dodatočných požiadaviek zákazníka, k návrhom na riešenia jednotlivých úloh a ich implementácia do systému.

Garantujeme prevádzkový servis vlastnými pracovníkmi alebo zmluvnými partnermi.