Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00

Elektronický marketing

Nový balík modulov a nástrojov priameho elektronického marketingu (PEM) umožňuje osloviť rôzne cieľové skupiny zákazníkov s ponukou rôznych obchodných produktov. Obsah správ je v plne voliteľný, vďaka tomu nájde tento systém využitie nielen v posielaní obchodných newsletterov, ale aj rôznych iných oznámení, napr. :

  • oznámenie o zmene pracovnej doby
  • oznámenie o prebiehajúcich akciách
  • zmeny v obchodných podmienkach
  • blahoželanie k výročiu
  • iné

Program umožňuje spracovávať tri základné formy odoslania správy vo forme e-mailu, SMS alebo listu. Formu odoslania správy je možné definovať individuálne pre každého obchodného partnera a pre každý produkt zvlášť.

Ide o funkčnosť, ktorá nie je všeobecnou súčasťou programu, v prípade záujmu je možné ju objednať.