Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00

Evidencia pošty Epos 6.2.3

Pripravujeme v systéme Epos:

Podporu elektronickej komunikácie s doručovateľskými spoločnosťami, ako sú napr. Geis, UPS, DPD...

Nové funkčnosti verzie:

V celom systéme pribudlo v prehľade filtrovacie políčko Stav – filter podľa stavu (hodnota sa ukladá do profilu)

• modul Preradenie spisov – modul slúžiaci k prevodu neuzavretých spisov medzi príručnými registratúrami, alebo presun uzavretých spisov z príručnej registratúry na registratúrne stredisko.
• modul Výpožičky – modul slúžiaci k evidencii spisov vypožičaných mimo príručnej registratúry alebo registratúrneho strediska
• číselník Cenník – nové tlačidlo „Aktualizácia cenníka“, ktoré zaktualizuje cenník podľa cenníka Slovenskej pošty; zmena rozloženia políčok v položkách cenníka
• číselník Spôsob doručenia – pridanie výberu dopravcu
• modul Adresár – pridanie upresnenia, či obchodný partner je dopravná spoločnosť
• modul Podací hárok –pribudol filter na podateľňu, dokladový rad
• modul Výplatný zúčtovací lístok – zmena názvu záložiek, pridané tlačidlo na vymazanie záznamu
• modul Spisy – pribudol „Dátum plánovaného vyradenia“ a „Dátum vyradenia“
• modul Podateľňa :

- v doplnkových informáciách „Údaje o doklade“ pribudli políčka, či sa jedná o papierovú, alebo elektronickú formu dokladu
- v doplnkových informáciách „Poštovné údaje“ pribudlo políčko, či sa bude doklad posielať cez EPH (ePodací hárok)
- pridaný výber dopravcu pod spôsobom doručenia
- filter na cenník poštovného podľa toho, čo je vyplnené v „Spôsob doručenia“ , „Druh zásielky“ a či sa bude posielať cez EPH

Vo verzii Epos 6.2.3.5 sa nachádza nový cenník Slovenskej pošty, ktorý je platný od 1.10.2016

Verzia Epos 6.2 Vám ponúka tieto vylepšenia :

 • Výber z podateľne v moduloch Podací hárok, Výplatný zúčtovací lístok
 • Výber z registratúry v module Zoznam spisov
 • automatické predpĺňanie niektorých políčok
 • nové predzápisové testy
 • nové triedenie prehľadu v Podateľni
 • výberové okná v Podateľni rozšírené v prehľade o nové políčka
 • tlačová zostava pre modul Zoznam spisov

Novinky Epos 6

Nová verzia Epos 6 Vám ponúka tieto vylepšenia :

 • naplnenie dát v základných číselníkov
 • rozšírenie hlavného menu o registratúru
 • možnosť zadefinovať užívateľovi práva k podateľni, príručnej registratúre, registratúrnemu stredisku
 • možnosť použitia viacerých podateľní, príručných registratúr, registratúrnych stredísk
 • Výber z podateľne v module Podateľňa
 • Výber z registratúry v module Reg.denník
 • pridanie polí vlastníka spisu, jeho oddelenie v moduloch Podateľňa a Zoznam spisov
 • nové predzápisové testy
 • vytvorenie nových tlačových zostáv
 • prepojenie podacieho hárku s poštou (elektronický podací hárok)
 • Redizajnovaný modulu Podateľňa
 • v Podateľni doplnenie tlačidla klokan na otvorenie existujúceho spisu z číselníka Zoznam spisov
 • Pribudli nové číselníky v sekcii :

Číselníky : Spôsob vybavenia, Druh zásielky, Služby, Pošty, Typ váhy, Cenník, Registratúrne strediská

Pošta : Podací hárok, Výplatný zúčtovací lístok