Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Elvis - Ekonomický, Logistický, Výrobný Informačný Systém

ako integrovaný informačný systém môžeme rozdeliť na subsystémy:

 • podvojné účtovníctvo
 • skladová logistika
 • odbyt a fakturácia
 • evidencia majetku
 • výroba: technická príprava výroby, riadenie a plánovanie výroby
 • výdajňa 
 • servis
 • manažér úloh 
 • manažér dokumentov
 • plánovanie nákladov a výnosov podľa zákaziek
 • nástroj pre manažérske vyhodnocovanie - ESPRES
 • Doplnkové programy
  • EKAR – evidencia vozidiel a jázd, cestovné príkazy
  • EPOS – evidencia dokumentov, došlej a odoslanej pošty – registratúrny poriadok

Elvis patrí do kategórie systémov ERP (Enterprise resource planning). Systém má modulárnu štruktúru, je široko konfigurovateľný a parametrizovateľný. Umožňuje inštaláciu od samostatného účtovníctva alebo skladu až po komplexný informačný systém pre výrobné podniky.

Široká ponuka systémových a užívateľských nastavení dáva záruku bezpečnosti a užívateľského komfortu.

Užívateľské rozhranie

Jednoduché vyhľadávanie, triedenie a filtrovanie umožňuje užívateľovi rýchlu orientáciu aj v rozsiahlych prehľadoch. Užívateľský komfort zvyšuje možnosť súčasného otvorenia ďalších modulov, medzi ktorými sa dá jednoduchým spôsobom prepínať. Efektívnym riešením sú „skoky“ medzi modulmi, t.j. program automaticky spustí modul a vyhľadá súvisiaci doklad.

Užívateľsky veľmi príjemnou je možnosť nastavenia zobrazenia dát v prehľadoch. Nastavenie pohľadov je v dvoch rovinách: nastavenie systémovým administrátorom, platné pre všetkých užívateľov, alebo individuálne nastavenie užívateľa. Užívateľ si nastavuje poradie zobrazených stĺpcov (polí), typ a farbu písma, formát čísiel, môže si niektoré polia potlačiť alebo zviditeľniť. Všetky nastavenia pohľadov môžu byť dočasné, alebo po ich uložení trvalé.

Jednoduchá úprava tlačových výstupov 

Tlačové zostavy, dokumenty a prehľady sú riešené formou preddefinovaných formulárov. V základnej inštalácii dodávame kompletnú sadu formulárov, ktoré počas implementácie prispôsobujeme požiadavkám zákazníka, prípadne si ich zákazník môže priebežne upravovať v jednoduchom editore zostáv, alebo vytvoriť nové zostavy a dokumenty. 

Bezpečnosť a ochrana údajov

Ochrana údajov pred zneužitím a neoprávneným zásahom je zabezpečená systémom prístupových práv. Základnými prvkami zabezpečenia sú prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo. Správa užívateľských práv je povolená iba systémovému administrátorovi.

V užívateľskom profile sú okrem užívateľského mena a hesla zaznamenané:

 • plné meno užívateľa, ktoré sa automaticky zapisuje na doklady
 • povolené/nepovolené položky hlavného menu - moduly
 • povolené/nepovolené dokladové rady
 • moduly povolené len na čítanie (read only)
 • ďalšie nastavenia na úrovni modulov podľa požiadaviek

Do každého záznamu v systéme sa zapisuje identifikácia užívateľa, dátum a čas kedy bol záznam vytvorený a zmenený.
Všetky prihlasovacie mená a heslá sú evidované nielen v systéme ELVIS, ale aj v SQL serveri, čím je zabezpečená dvojitá ochrana prístupových práv.

Technická a systémová špecifikácia

ELVIS je dvojvrstvová aplikácia typu klient / server, navrhnutá ako komplexný informačný systém pre stredné podniky. Pre jeho prevádzku je požadovaný operačný systém Windows verzie (Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10), minimálne hardvérové nároky sú: RAM 512 MB, rozlíšenie obrazovky aspoň 1280x800.

Databázový server

ELVIS využíva najnovšie verzie SQL servera Firebird verzia 2.5. Tento databázový server je open-source aplikácia.

Sieťová verzia ELVIS-u umožňuje nielen prácu v lokálnej sieti, ale aj prácu zo vzdialených pracovísk v režime on-line priamo, alebo terminálovým pripojením, teda kdekoľvek, kde je prístup na internet.

Implementácia a servis

ELVIS je dodávaný a konfigurovaný na základe predimplementačnej analýzy podľa požiadaviek zákazníka. V rámci implementačného procesu sa uskutoční:

 • inštalácia systému a jeho komponentov
 • nastavenia systémových parametrov
 • zostavenie metodických a procedurálnych postupov
 • nastavenie užívateľských práv a profilov
 • zaškolenie užívateľov
 • vytvorenie zostáv, prehľadov a grafov podľa požiadaviek

Počas implementácie dochádza k analýze dodatočných požiadaviek zákazníka, návrhom na riešenia jednotlivých úloh a ich implementácii do systému.

Garantujeme prevádzkový servis vlastnými pracovníkmi alebo zmluvnými partnermi.