Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Dodávka a správa informačných technológií

Bezchybná prevádzka informačných technológií je veľkou konkurenčnou výhodou. Informačné technológie však predstavujú široké spektrum činností, ktoré musia navzájom hladko spolupracovať:

 • optimálny výber technického vybavenia pracovných staníc a serverov
 • inštalácia, správa a údržba operačných systémov
 • výber, inštalácia a správa programového vybavenia
 • inventarizácia a administratívne sledovanie stavu všetkých komponentov
 • údržba IT a prevencia porúch
 • rýchly servis v prípade poruchy
 • správa užívateľských účtov
 • budovanie, údržba a správa infraštruktúry počítačových sietí
 • trvalá ochrana pred vírusmi a iným škodlivým softvérom
 • riadenie bezpečnostnej politiky
 • ochrana a zálohovanie firemných dát
 • správa programového vybavenia v celej firme

Všetky tieto činnosti vyžadujú komplexnú a nepretržitú orientáciu v dynamickom svete informatiky. Preto firmy delegujú zodpovednosť za svoje IT na špecializovaného dodávateľa.

Emelix disponuje pracovníkmi s dlhoročnou praxou v správe informačných systémov. Na základe našich skúseností sme si vybudovali osvedčené štandardizované postupy, ktoré sa dajú jednoducho prispôsobiť potrebám klientov. Vďaka tomu zabezpečujeme prevádzku vo firmách rôznej veľkosti, s rôznorodými požiadavkami a technologickým zázemím.

Správa IT

emelix

IT NA KĽÚČ