Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Informačný systém pre stavebníctvo, TZB, montáže

Významnú časť našich zákazníkov tvoria firmy, ktoré riešia dodávky a práce v oblasti technického zabezpečenia budov.

 • Komplexný systém riadenia a sledovania zákaziek - podpora zákaziek v celom informačnom systéme - odbyt, sklad, nákup, účtovníctvo, manažérske výstupy
 • Ponuky - kalkulácie materiálu a montážnych prác
 • Objednávky/žiadanky materiálu na zákazku s prepojením na nákup a výrobu
 • Výroba podľa zákaziek
 • Výdaj a expedícia materiálu na zákazky
 • Plánovanie zákaziek - materiálu, nákladov a výnosov na zákazky s vyhodnotením
 • Účtovanie a realizácia nedokončenej výroby podľa zákaziek
 • Rozpúšťanie režijných zákaziek
 • Prepojenie s modulmi Skladu, Odbytu a Účtovníctva
 • Podrobné sledovanie zákaziek v rámci stredísk alebo výkonov
 • Ucelený prehľad finančnej situácie z hľadiska zákaziek
 • Prispôsobiteľnosť rôznym obchodným prostrediam
 • Flexibilná definícia vlastných zákazkových výkazov
 • Množstvo špeciálnych aj univerzálnych nástrojov

Sledovanie zákaziek úspešne využívajú naši zákazníci z oblasti TZB, strojárstva, montáže, poľnohospodárskej produkcie aj služieb.
Osobitnú úlohu v systéme zákaziek zohráva plánovanie nákladov a výnosov. Vyhodnotenia týchto plánov umožňujú prijímať optimálne opatrenia pri riadení finančných zdrojov podniku. Veľký potenciál sa skrýva aj v prepojení skladu, odbytu a účtovníctva prostredníctvom zákaziek. Výsledkom sú rôzne formy výstupov, ktoré dávajú ucelený prehľad nielen o výsledku zákazky, ale aj jej priebehu, čo umožňuje včas odhaliť problémy a prijať opatrenia. Dôležitou skutočnosťou je možnosť súčasnej evidencie zákaziek v kombinácii so strediskami, výkonmi a strojmi. Takáto kombinácia môže byť obzvlášť prínosná pre subjekty s delenou štruktúrou pracovísk, množstvom pobočiek, poľnohospodárske a výrobné podniky. Účtovanie tvorby a realizácie nedokončenej výroby podľa zákaziek rôznymi spôsobmi, rozpustenie režijných zákaziek, vedľajších nákladov obstarania a ďalšie procesy prebiehajú automatizovanými metódami, ktoré ušetria množstvo pracovného času. Intuitívne ovládanie a jednotný vzhľad Elvisu prácu so zákazkami značne uľahčuje.

Všetky tieto výhody programu ELVIS môžete využiť vo svojom podniku aj Vy.

Kontaktujte nás