Váš košík obsahuje 0 pol. v sume 0,00
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

Informačný systém pre účtovné firmy

Cieľovou skupinou, pre ktorú bol systém vyvíjaný, sú účtovné jednotky rôzneho zamerania a veľkosti, v ktorých vzniká väčšie množstvo účtovných prípadov. Program dokáže tieto dáta v rôznych automatizovaných režimoch spracovávať a účtovať. To však nebráni použitiu v menších firmách, ktoré rovnako ocenia jeho užívateľský komfort. Program poskytuje rovnaký komfort pri priebežnom účtovaní denne, ale aj po obdobiach mesiac, štvrťrok, prípadne na konci obdobia, čo môžu oceniť najmä účtovné firmy.

Široká konfigurovateľnosť pre rôzne typy účtovných jednotiek

 • Podvojné účtovníctvo pre podnikateľské prostredie aj neziskové organizácie 
 • Rozsiahla forma automatizácie účtovných procesov
 • Časovo efektívne postupy účtovania
 • Riešenie neštandardných účtovných prípadov
 • Prepojenie s modulmi Skladu, Odbytu a Majetku
 • Variabilné výstupy, individuálne výkazy
 • Finančné trendy, grafické výstupy, manažérske prehľady v programe Espres
 • Plánovanie finančných prostriedkov, nákladov a výnosov
 • Vždy aktuálna verzia pre platnú legislatívu
 • Komunikácia s externými programami a špeciálne s bankovým softvérom
 • Účtovné sledovanie zákaziek, stredísk, výkonov a strojov
 • Podrobné sledovanie nákladov a výnosov
 • Aktuálny aj historický pohľad na záväzky, pohľadávky a obchodných partnerov
 • Neobmedzené možnosti zápočtov v saldokonte, vystavovanie upomienok
 • Multiverzia pre účtovné firmy
 • Účtovné obdobie je nezávislé od kalendárneho roku, podpora mimoriadnych období
 • Možnosť pracovať vo viacerých účtovných obdobiach súčasne, priebežné uzávierky
 • Prechod z iného IS je možný aj v priebehu roka
 • Import účtov, počiatočných stavov a obratov pri prechode z iného IS
 • Podpora registrácií DPH v zahraničí

Všetky tieto výhody programu ELVIS môžete využiť vo svojom podniku aj Vy.

Kontaktujte nás